Skip to content
อุบัติเหตุจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไปและวิธีป้องกัน

อุบัติเหตุจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไปและวิธีป้องกัน

  • by

รถโฟล์คลิฟท์มาพร้อมกับอันตรายบางประการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมคลังสินค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ อันเนื่องมาจากรถโฟล์คลิฟท์เกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักมาก ต่อไปนี้คือความผิดพลาดบางประการของรถฟอร์คลิฟท์และแนวทางที่แนะนำในการจำกัดความเสี่ยง รถโฟล์คลิฟท์ชนคนเดินเท้า… Read More »อุบัติเหตุจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไปและวิธีป้องกัน